Duokai Wang

General Manager, Aleido Group ChinaShare

Duokai Wang